26/9 Elevledda utvecklingssamtal. Undervisning till 12.30.
28/9 Elevledda utvecklingssamtal. Undervisning till 12.30.
4/10 PLUS konferens. Kompensationsledigt för TTF. Eleverna slutar 12.00. Stängningsonsdag fritids stänger 15.00.
11/10 Central konferens. Eleverna slutar 12.00.
13/10 Friluftsdag på Rudan. Matsäck och kläder efter väder.
24/10 FN dag.
v 44 Höstlov
6/11 Stängningsonsdag fritids stänger 15.00.
16/11 Nationella läsdagen.
23/11 PLUS konferens. Kompensationsledigt för TTF.
30/11 Stängningstorsdag fritids stänger 15.00.
1/12 Studiedag
8/12 Nobel fest.
21/12 Julavslutning.