Hej!

Under förra veckan har eleverna jobbat med sin vikingaby i Minecraft. Vi har varit i kemisalen och gjort försök för att titta på ytspänning och kondensation, Vi har arbetat med och befäst begreppen: kretslopp, avdunsta, kondensera, stelna, smälta, ytspänning, atom och molekyl. Vi kommer gå vidare med tema vatten denna vecka och lära oss om hur vi får rent vatten hem och hur vi blir av med smutsigt vatten. Inom matematiken lär vi oss ställa upp och räkna ut större multiplikationer. Vi repeterar  därför även multiplikationstabellerna, främst 6:an, 7:an, 8:an och 9:an. Denna veckas och förra veckans NOMP-uppdrag handlar även de om multiplikationstabellerna. Många av eleverna hade tabellträning som mål i sina individuella utvecklingsplaner (IUP). Be era barn visa er NOMP, om de inte har sina iPads med sig hem kan jag hjälpa de som vill att skaffa det på sina telefoner. Nya uppdrag varje vecka.

Under förra veckan har klassen också reviderat klassens regler som jag kommer att skriva ut och sätta upp synligt i klassrummet.

På onsdag åker vi till Historiska museet på Narvavägen. Spännande! Vi kommer få en guidad visning om vikingarna samt gå omkring lite själva. Vi samlas i klassrummet kl 8.00 och slutar senst kl 14.00. En lunch-matsäck behövs. Det går bra att ta med en fikagrej  (en bulle, en muffins el dyl) men inget godis och ingen läsk.

Nästa vecka onsdag den 21/2 är det 12-dag.

Hälsningar Jonas och Moa


Prenumerera på nya blogginlägg