Fortsätt att läsa i glasbarnen till s. 203, skriva ned och träna stavning på ord i bifogat dokument i svenska klassrummet.


Prenumerera på nya blogginlägg