Begreppen finns även inlagda på quizlet.

 

Historisk källa Bevis och information om en historisk period. Det kan vara ett föremål,

byggnad eller skriftlig källa.

 

Tolkning Detta gör historiker då de försöker lista ut så mycket så möjligt från

olika historiska källor. Det kan vara en lärobok.

 

Långhus Kallades husen som byggdes under järnåldern.

Hövding Kunde vara småkungar eller storbönder med mycket makt.

Trälar Slavar som husbonden ägde

Ätt Det samma som släkt.

Tinget En plats där man höll möten. Det kunde fungera som en domstol där

man löste olika bråk.

 

Självhushåll Då skapar man allt man behöver själv. T.ex man odlar det man äter

och gör egna kläder.

 

Blot Vikingarna offrade djur och saker till asagudarna.

Vikingatåg När vikingarna reste till andra länder för att handla med varor eller

plundra.

 

Navigera   Kallas det för när man på olika sätt försöker hitta rätt väg till sjöss.

Holmgång En slags duell som kunde sluta med döden eller att den som börjat

blöda eller hamnat utanför området fick ge upp och betala böter.

 

Runor Vikingarnas skriftspråk som bevarats på runstenar. Det fanns 16 olika

runor och de hade också magisk betydelse.

 

Missionärer Någon som ville sprida sin religion. Ansgar var en kristen missionär

som kom till Birka.

 

Birka Sveavikingarnas största stad som låg på Björkö i Mälaren.

Miklagård/

Konstantinopel Europas största stad på den tiden. Nuvarande Istanbull. Kejsaren i

Bysans härskade där och hade vikingar som livvakter. Vikingarna åkte även dit och handlade.

 

Österled Vikingatåg som gick österut, vanligast hos svear. Ofta var handel

huvudsyftet.

 

Västerled Vikingatåg som gick västerut. Oftast danska och norska vikingar. Ofta

var plundring av Frankrike, nuvarande Storbritannien och Irland huvudsyftet. Några åkte också till Island, Grönland och Kanada.


Prenumerera på nya blogginlägg